Pozdravljeni vsi ljubitelji gradov!

Spletna stran gradovi.net zajema pregled grajskih stavb (gradov, utrdb, graščin, dvorcev ipd.), samostanov in cerkva na območju republike Slovenije. Avtor ima skozi čas namen v spletno stran vključiti pregled prav vseh, še stoječih objektov oz. razvalin.
Kot poseben stranski projekt poteka zbiranje kamnoseških znamenj v slovenskem in tudi širšem evropskem arhitekturnem prostoru ter raziskovanje kamnoseških mojstrov in delavnic v katerih so ti delovali.

Novice:
Zaradi odsotnosti avtorja spletna stran v zadnjih letih ni deležna večjih posodobitev. Avtor se je po dvoletnem bivanju na Irskem preselil na Malto, kjer raziskuje tamkajšnjo sila bogato zgodovino.

Prevodi besedil v angleški jezik: Aleš Hotko
Prevodi besedil v nemški jezik: Blanka Prezelj

Kontakt:


Zadnji dodani objekt: Waldenberk (Lipnica, Pusti grad)
Zadnja posodobitev na objektu: Waldenberk (dodane nove fotografije)
Zadnje odkrito kamnoseško znamenje na objektu: Sv. Barbara v Malahorni