Pozdravljeni vsi ljubitelji gradov!

Spletna stran gradovi.net zajema pregled grajskih stavb (gradov, utrdb, graščin, dvorcev ipd.), samostanov in cerkva na območju republike Slovenije. Avtor ima skozi čas namen v spletno stran vključiti pregled prav vseh, še stoječih objektov oz. razvalin.
Kot poseben stranski projekt poteka zbiranje kamnoseških znamenj v slovenskem in tudi širšem evropskem arhitekturnem prostoru ter raziskovanje kamnoseških mojstrov in delavnic v katerih so ti delovali.

Novice:
Praznovanje 10. obletnice obstoja projekta je za nami. Zahvaljujem se vsem, ki ste me počastili s svojo udeležbo. Prejel sem tudi nekaj predlogov za izboljšanje, sam pa sem sedaj uvedel dodatno polje v bazi s katerim bom beležil datum zadnje posodobitve gradiva na objektu tako, da ob tem ohranim datum prve objave saj je to edina informacija, ki pove čas nastanka fotografij in besedila.

Prevodi besedil v angleški jezik: Aleš Hotko
Prevodi besedil v nemški jezik: Blanka Prezelj

Kontakt:


Zadnji dodani objekt: Waldenberk (Lipnica, Pusti grad)
Zadnja posodobitev na objektu: Dvor Škrljevo (dodane nove fotografije)
Zadnje odkrito kamnoseško znamenje na objektu: Sv. Barbara v Malahorni