Pri projektu sodelujejo: S.A.T., Tina Balant
Število kamnoseških znamenj trenutno v bazi: 103

Opombe: Nekatera znamenja v kamnu so zaradi starosti že dokaj zabrisana. Na strani so prikazana izrisana znamenja, kot jih sam interpretiram. V nekaterih primerih je kamnoseško znamenje že tako zabrisano, da nisem uspel najti ustrezne interpretacije. V tem primeru sem ohranil originalno fotografijo. Obiskovalci ste vabljeni, da mi posredujete vaše interpretacije, četudi jo sam že imam. S klikom na znamenje se vam odpre fotografija kamma z najdenim znamenjem.


Kamnoseško znamenje #1
Delavnica: neznana
Obdobje: konec 15. stoletja
Opombe: Časovno opredelitev sem napravil na podlagi študije stavbnega razvoja gradu.
Najdbe
Objekt: Celje (Stari grad)
Lokacija: Vogalni peščenjak ob novozgrajenem objektu v zahodnem predelu gradu.
Opombe:
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #2
Delavnica: neznana
Obdobje: konec 15. stoletja
Opombe: Časovno opredelitev sem napravil na podlagi študije stavbnega razvoja gradu.
Najdbe
Objekt: Celje (Stari grad)
Lokacija: Vogalni peščenjak ob novozgrajenem objektu v zahodnem predelu gradu.
Opombe: Znamenje je težko razpoznavno. Menim, da gre za enako znamenje zgornjemu.
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #3
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Časovno opredelitev sem napravil na podlagi podatkov o nastanku objekta.
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Zunanji portal na zahodni fasadi.
Opombe: Primerjaj z: sv. Florjan in Rajhenburg.
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #4
Delavnica: neznana
Obdobje: 13. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žovnek (grad)
Lokacija: Južno obzidje na dnu.
Opombe:
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #5
Delavnica: neznana
Obdobje: 13. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žovnek (grad)
Lokacija: Južno obzidje.
Opombe:
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #6
Delavnica: neznana
Obdobje: 13. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žovnek (grad)
Lokacija: Južno obzidje.
Opombe: Primerjaj z Bad Aussee - Stmk!
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #7
Delavnica: neznana
Obdobje: 13. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žovnek (grad)
Lokacija: Južno obzidje.
Opombe:
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #8
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje?
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žovnek (grad)
Lokacija: Stopnica v gotskem stolpu.
Opombe: Na novo odkrito znamenje med obnovitvenimi deli - zahvala S.A.T.
Objavljeno: 28/07/2007

Kamnoseško znamenje #9
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: časovno opredelitev sem napravil na podlagi podatkov o nastanku objekta
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Okenski profil na vzhodni fasadi, portal znotraj cerkve.
Opombe: Primerjaj z Zwettl-NÖ!
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #10
Delavnica: neznana
Obdobje: 14., 15., 16. stoletje
Opombe: Časovno opredelitev sem napravil na podlagi podatkov o nastanku objekta. Neka nemška stran pojasnjuje, da naj bi "W" pomenil inicialko mojstra (nem. Wieland), "+" pa da gre za delo na cerkvi. Sam slednji trditvi nasprotujem, saj se enak znak pojavi tudi na gradu Rajhenburg, kjer ne gre za cerkveno arhitekturo. Zelo malo verjetno je, da bi v tako majhnem prostoru dva mojstra uporabljala enako znamenje.
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Steber v notranjosti cerkve.
Opombe: Znak se pojavi tudi v naslikanem grbu na stropu cerkve. To priča o še posebni pomembnosti mojstra.
Objavljeno: 07/01/2007

Objekt: Rajhenburg (grad)
Lokacija: Gotski okrogli stolp.
Opombe: Primerjaj z Zwettl-NÖ!
Objavljeno: 07/01/2007

Kamnoseško znamenje #11
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: časovno opredelitev sem napravil na podlagi podatkov o nastanku objekta
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Steber v notranjosti.
Opombe:
Objavljeno: 07/01/2007

Kamnoseško znamenje #12
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: časovno opredelitev sem napravil na podlagi podatkov o nastanku objekta
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Profiliran okvir na desni strani ladje.
Opombe:
Objavljeno: 07/01/2007

Kamnoseško znamenje #13
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: časovno opredelitev sem napravil na podlagi podatkov o nastanku objekta
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Steber v notranjosti cerkve.
Opombe:
Objavljeno: 07/01/2007

Kamnoseško znamenje #14
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: časovno opredelitev sem napravil na podlagi podatkov o nastanku objekta
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Portal na zahodnem delu ladje.
Opombe:
Objavljeno: 07/01/2007

Kamnoseško znamenje #15
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: časovno opredelitev sem napravil na podlagi podatkov o nastanku objekta
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Notranjost cerkve.
Opombe:
Objavljeno: 07/01/2007

Kamnoseško znamenje #16
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: časovno opredelitev sem napravil na podlagi podatkov o nastanku objekta
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Notranjost cerkve.
Opombe:
Objavljeno: 07/01/2007

Kamnoseško znamenje #17
Delavnica: neznana
Obdobje: konec 15. ali začetek 16. stoletja
Opombe: časovno opredelitev sem napravil na podlagi arhitekturnega člena na katerem je bilo najdeno znamenje
Najdbe
Objekt: Švarcenštajn (grad)
Lokacija: Zgodnjerenesančni (poznogotski?) portal pri vhodu.
Opombe: Primerjaj z Bad Aussee - Stmk in Steinmetzzeichen vom Marktbrunnen.
Objavljeno: 07/01/2007

Kamnoseško znamenje #18
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. ali 16. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Švarcenštajn (grad)
Lokacija: Polžaste stopnice.
Opombe: Morda gre za isto znamenje, kot je tisto na portalu in je moja interpretacija rahlo napačna.
Objavljeno: 07/01/2007

Kamnoseško znamenje #19
Delavnica: neznana
Obdobje: ?
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žovnek (grad)
Lokacija: Južno obzidje, ob jugo-zahodnem vogalu.
Opombe:
Objavljeno: 16/01/2007

Kamnoseško znamenje #20
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Okenski profil na zunanji vzhodni strani.
Opombe:
Objavljeno: 16/01/2007

Kamnoseško znamenje #21
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Tik portala na zahodni strani.
Opombe:
Objavljeno: 16/01/2007

Kamnoseško znamenje #22
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Okenski profil.
Opombe:
Objavljeno: 16/01/2007

Kamnoseško znamenje #23
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Daniel v Celju (cerkev)
Lokacija: Obok znotraj kapele žalostne matere božje.
Opombe:
Objavljeno: 25/02/2007

Kamnoseško znamenje #24
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Daniel v Celju (cerkev)
Lokacija: Okenski profil na vzhodni strani.
Opombe:
Objavljeno: 25/02/2007

Kamnoseško znamenje #25
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Primerjaj z znamenjem na Starem gradu Celje!
Najdbe
Objekt: Sv. Daniel v Celju (cerkev)
Lokacija: Steber znotraj kapele žalostne matere božje.
Opombe: Znamenje se razlikuje od ostalih v istem prostoru tudi po svoji velikosti.
Objavljeno: 25/02/2007

Kamnoseško znamenje #26
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Primerjaj z znamenjem #23.
Najdbe
Objekt: Sv. Daniel v Celju (cerkev)
Lokacija: Obdelan kamen, ki služi za sedenje; znotraj kapele žalostne matere božje.
Opombe: Znamenje se razlikuje od ostalih v istem prostoru tudi po svoji velikosti.
Objavljeno: 25/02/2007

Kamnoseško znamenje #27
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Svetina (cerkev)
Lokacija: Vogalni kamen na severo-vzhodni strani.
Opombe:
Objavljeno: 05/03/2007

Kamnoseško znamenje #28
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Svetina (cerkev)
Lokacija: Kamniti venec na južni fasadi.
Opombe:
Objavljeno: 05/03/2007

Kamnoseško znamenje #29
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Svetina (cerkev)
Lokacija: Vhodni portal.
Opombe:
Objavljeno: 05/03/2007

Kamnoseško znamenje #30
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Primerjaj s Ptujsko goro in Rajhenburgom.
Najdbe
Objekt: Sv. Florjan v Sevnici (cerkev)
Lokacija: Okenski profil.
Opombe:
Objavljeno: 05/03/2007

Kamnoseško znamenje #31
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Rajhenburg (grad)
Lokacija: Gotski okrogli stolp.
Opombe:
Objavljeno: 07/03/2007

Kamnoseško znamenje #32
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Primerjaj s Ptujsko goro in Sv. Florjanom.
Najdbe
Objekt: Rajhenburg (grad)
Lokacija: Gotski okrogli stolp.
Opombe:
Objavljeno: 07/03/2007

Kamnoseško znamenje #33
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Rajhenburg (grad)
Lokacija: Gotski okrogli stolp.
Opombe:
Objavljeno: 07/03/2007

Kamnoseško znamenje #34
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Rajhenburg (grad)
Lokacija: Gotski okrogli stolp.
Opombe:
Objavljeno: 07/03/2007

Kamnoseško znamenje #36
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Rajhenburg (grad)
Lokacija: Gotski okrogli stolp.
Opombe:
Objavljeno: 07/03/2007

Kamnoseško znamenje #37
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Marija Gradec (cerkev Karmelske Matere božje)
Lokacija: Vhodni portal.
Opombe: Cerkev naj bi začeli zidati leta 1503, najkasneje leta 1505, dokončali pa so jo baje že leta 1506.
Objavljeno: 07/03/2007

Kamnoseško znamenje #38
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Portal znotraj ladje.
Opombe:
Objavljeno: 06/01/2007

Objekt: Žička kartuzija (samostan)
Lokacija: Gotski arkadirani trakt.
Opombe:
Objavljeno: 06/10/2007

Kamnoseško znamenje #39
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Portal znotraj ladje.
Opombe:
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #40
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Stena znotraj ladje.
Opombe:
Objavljeno: 06/01/2007

Kamnoseško znamenje #41
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Primerjaj z #9 (zrcalno obrnjen znak).
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Okenski okvir na vzhodni fasadi, portal znotraj cerkve.
Opombe:
Objavljeno: 16/07/2007

Kamnoseško znamenje #42
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Primerjaj z #14 (zrcalno obrnjen znak).
Najdbe
Objekt: Ptujska Gora (cerkev)
Lokacija: Portal na zahodnem delu ladje.
Opombe:
Objavljeno: 16/07/2007

Kamnoseško znamenje #44
Delavnica: neznana
Obdobje: 14. ali 15. stoletje
Opombe: Primerjaj z cerkev sv. Daniela v Celju.
Najdbe
Objekt: Laško (cerkev sv. Martina)
Lokacija: Okenski profil.
Opombe: Ker je znak slabo razpoznaven je možno, da je moja interpretacija napačna.
Objavljeno: 18/08/2007

Objekt: Žička kartuzija (samostan)
Lokacija: Gotski arkadirani trakt.
Opombe:
Objavljeno: 06/10/2007

Kamnoseško znamenje #45
Delavnica: neznana
Obdobje: 14. ali 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Laško (cerkev sv. Martina)
Lokacija: Okenski profil.
Opombe: Znak je zelo slabo razpoznaven, sem pa prepričan, da gre za kamnoseško znamenje.
Objavljeno: 18/08/2007

Kamnoseško znamenje #46
Delavnica: neznana
Obdobje: 15., 16. stoletje
Opombe: Obdobje delovanja delavnice sem določil na podlagi nastanka cerkve sv. Jurija v Lenartu.
Najdbe
Objekt: Lenart (cerkev sv. Jurija)
Lokacija: Klesanec v zunanji fasadi cerkve.
Opombe: Sedanja nizka gotska ladja je iz leta 1501; del te je tudi klesanec na katerem se nahaja znamenje.
Objavljeno: 18/08/2007

Kamnoseško znamenje #47
Delavnica: neznana
Obdobje: 16. stoletje
Opombe: Obdobje delovanja delavnice sem določil na podlagi nastanka cerkve Karmelske Matere božje v Marija Gradcu.
Najdbe
Objekt: Marija Gradec (cerkev Karmelske Matere božje)
Lokacija: Okenski profil.
Opombe: Cerkev naj bi začeli zidati leta 1503, najkasneje leta 1505, dokončali pa so jo baje že leta 1506.
Objavljeno: 18/08/2007

Kamnoseško znamenje #48
Delavnica: neznana
Obdobje: 14. ali 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Laško (cerkev sv. Martina)
Lokacija: Okenski profil.
Opombe:
Objavljeno: 18/08/2007

Kamnoseško znamenje #49
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. ali 16. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Luka v Praprečah (cerkev)
Lokacija: Vogalni klesanec.
Opombe:
Objavljeno: 06/09/2007

Kamnoseško znamenje #50
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. ali 16. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Luka v Praprečah (cerkev)
Lokacija: Vogalni klesanec.
Opombe:
Objavljeno: 06/09/2007

Kamnoseško znamenje #51
Delavnica: Stavbarnica iz nasledstva Petra Parlerja iz Prage?
Obdobje: začetek 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Rupert v Šentrupertu (cerkev)
Lokacija: Klesanec.
Opombe:
Objavljeno: 06/09/2007

Kamnoseško znamenje #52
Delavnica: Stavbarnica iz nasledstva Petra Parlerja iz Prage?
Obdobje: začetek 15. stoletja
Opombe: Znamenje je zelo podobno tistemu na cerkvi v Svetini (glej znamenje #29), s to razliko, da je to nekoliko bolj široko. Možno, da gre za povezavo.
Najdbe
Objekt: Sv. Rupert v Šentrupertu (cerkev)
Lokacija: Okenski okvir.
Opombe: Znamenje na tem objektu je nekoliko širše od tistega na svetini (znak #29) ter ima stranico, ki se zalomi v špico nekoliko podajšano izven meje
Objavljeno: 06/09/2007

Objekt: Kranj (cerkev sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota)
Lokacija: Vhodni portal
Opombe: Znak je zaradi svoje oblike bolj podoben (če ne že identičen) tistemu na cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu, kot tistemu na Svetini.
Objavljeno: 30/07/2009

Kamnoseško znamenje #53
Delavnica: neznana
Obdobje: 14. ali 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Otočec (grad)
Lokacija: Portal v pritličju.
Opombe: Foto: Tina B.
Objavljeno: 18/09/2007

Kamnoseško znamenje #54
Delavnica: neznana
Obdobje: neznano
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žička kartuzija (samostan)
Lokacija: Klesanec ob cerkvi.
Opombe:
Objavljeno: 06/10/2007

Kamnoseško znamenje #55
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žička kartuzija (samostan)
Lokacija: Gotski arkadirani trakt.
Opombe:
Objavljeno: 06/10/2007

Kamnoseško znamenje #56
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Primerjaj z znakom #44
Najdbe
Objekt: Žička kartuzija (samostan)
Lokacija: Gotski arkadirani trakt.
Opombe:
Objavljeno: 06/10/2007

Kamnoseško znamenje #59
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žička kartuzija (samostan)
Lokacija: Gotski arkadirani trakt.
Opombe:
Objavljeno: 06/10/2007

Kamnoseško znamenje #60
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žička kartuzija (samostan)
Lokacija: Gotski arkadirani trakt.
Opombe:
Objavljeno: 06/10/2007

Kamnoseško znamenje #61
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Zrcalno obrnjen znak #60
Najdbe
Objekt: Žička kartuzija (samostan)
Lokacija: Gotski arkadirani trakt (portal).
Opombe:
Objavljeno: 06/10/2007

Kamnoseško znamenje #62
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Primerjaj z znakom #56
Najdbe
Objekt: Žička kartuzija (samostan)
Lokacija: Gotski arkadirani trakt (klesanec v nadstropju južne fasade).
Opombe:
Objavljeno: 06/10/2007

Kamnoseško znamenje #63
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Trebnje (cerkev)
Lokacija: Gotsko okno na severni fasadi.
Opombe:
Objavljeno: 20/04/2008

Kamnoseško znamenje #64
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Trebnje (cerkev)
Lokacija: Gotski portal na vzhodni strani.
Opombe:
Objavljeno: 20/04/2008

Kamnoseško znamenje #65
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe: Skoraj popolnoma identicen zgornjemu, le da je ta zrcalno obrnjen
Najdbe
Objekt: Trebnje (cerkev)
Lokacija: Gotski portal na vzhodni strani.
Opombe:
Objavljeno: 20/04/2008

Kamnoseško znamenje #66
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Trebnje (cerkev)
Lokacija: Obdelan kamen notraj veže pri gotskem vzhodnem portalu.
Opombe:
Objavljeno: 20/04/2008

Kamnoseško znamenje #67
Delavnica: neznana
Obdobje: 14./15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Žovnek (grad)
Lokacija: Odlomljen klesanec (verjetno del portala).
Opombe: Domnevno z gradu Žovnek, vendar sem sam mnenja, da kamen izvira iz Knežjega dvorca v Celju.
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #68
Delavnica: neznana
Obdobje: 14./15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Celje (Knežji dvorec)
Lokacija: Odlomljen klesanec (verjetno del portala).
Opombe: Kamen je bil prenešen iz Knežjega dvorca na Žovnek
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #69
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Vuzenica (cerkev sv. Nikolaja)
Lokacija: Klesanec v oporniku.
Opombe: Primerjaj z znamenji #10, #48, #64 in #65.
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #70
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Vuzenica (cerkev sv. Nikolaja)
Lokacija: Klesanec v okenskem okviru.
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #71
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Vuzenica (cerkev sv. Nikolaja)
Lokacija: Klesanec v okenskem okviru.
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #72
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Vuzenica (cerkev sv. Nikolaja)
Lokacija: Klesanec v oporniku.
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #73
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Slovenj Gradec (cerkev sv. Duha)
Lokacija: Klesanec v okenskem okviru.
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #74
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Slovenj Gradec (cerkev sv. Duha)
Lokacija: Klesanec v okenskem okviru.
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #75
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Slovenj Gradec (cerkev sv. Duha)
Lokacija: Klesanec v okenskem okviru.
Opombe: Primerjaj z znakom #71.
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #76
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Slovenj Gradec (cerkev sv. Duha)
Lokacija: Klesanec v okenskem okviru.
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #77
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Slovenj Gradec (cerkev sv. Duha)
Lokacija: Klesanec v okenskem okviru.
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #78
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Slovenj Gradec (cerkev sv. Duha)
Lokacija: Steber znotraj cerkve.
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #79
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Slovenj Gradec (cerkev sv. Duha)
Lokacija: Steber znotraj cerkve (nasprotni steber zgornjemu).
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #80
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Slovenj Gradec (cerkev sv. Duha)
Lokacija: Klesanec v okenskem okviru.
Opombe:
Objavljeno: 27/07/2008

Kamnoseško znamenje #81
Delavnica: neznana
Obdobje: 15. stoletje
Opombe:
Najdbe
Objekt: Šalek (cerkev sv. Andreja)
Lokacija: Klesanec v okenskem okviru.
Opombe:
Objavljeno: 30/11/2008

Kamnoseško znamenje #82
Delavnica: neznana
Obdobje: 15./16. stoletje
Opombe: Znamenje povzema osnovno obliko, ki je bila v 15. stoletju precej razširjena na našem ozemlju. Primerjaj z znamenji št. 81, 27, 18, 17 in 4.
Najdbe
Objekt: Ljubljana (grad)
Lokacija: Portal v gotskem peterokrakem stolpu (na večih mestih).
Opombe:
Objavljeno: 23/06/2009

Kamnoseško znamenje #83
Delavnica: neznana
Obdobje: 2. polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Kranj (cerkev sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota)
Lokacija: Klesanec severni steni
Opombe:
Objavljeno: 30/07/2009

Kamnoseško znamenje #84
Delavnica: neznana
Obdobje: 2. polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Kranj (cerkev sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota)
Lokacija: Vhodni portal
Opombe:
Objavljeno: 30/07/2009

Kamnoseško znamenje #85
Delavnica: neznana
Obdobje: 2. polovica 15. stoletja
Opombe: Znamenje je zrcalno znamenju #84
Najdbe
Objekt: Kranj (cerkev sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota)
Lokacija: Vhodni portal
Opombe:
Objavljeno: 30/07/2009

Kamnoseško znamenje #87
Delavnica: neznana
Obdobje: 2. polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Kranj (cerkev sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota)
Lokacija: Steber v notranjosti
Opombe:
Objavljeno: 30/07/2009

Kamnoseško znamenje #88
Delavnica: neznana
Obdobje: 2. polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Kranj (cerkev sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota)
Lokacija: Steber v notranjosti
Opombe:
Objavljeno: 30/07/2009

Kamnoseško znamenje #89
Delavnica: neznana
Obdobje: 2. polovica 15. stoletja
Opombe: Žal znamenje ni dovolj razpoznavno, da bi dopuščalo kredibilno interpretacijo; sem pa prepričan, da gre za kamnoseško znamenje
Najdbe
Objekt: Kranj (cerkev sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota)
Lokacija: Steber v notranjosti
Opombe:
Objavljeno: 30/07/2009

Kamnoseško znamenje #90
Delavnica: neznana
Obdobje: 14./15. stoletje
Opombe: Primerjaj z znamenjem #59.
Najdbe
Objekt: Prem (grad)
Lokacija: Obdelan klesanec v fasadi
Opombe: Fotografijo posredoval g.Donat Piber
Objavljeno: 07/03/2010

Kamnoseško znamenje #91
Delavnica: neznana
Obdobje: sredina 13. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptuj (Proštijska cerkev sv.Jurija)
Lokacija: Arkade v južni stranski ladji
Opombe: Fotografijo posredoval Aleš Hotko
Objavljeno: 07/03/2010

Kamnoseško znamenje #92
Delavnica: neznana
Obdobje: sredina 13. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptuj (Proštijska cerkev sv.Jurija)
Lokacija: Arkade v južni stranski ladji
Opombe: Fotografijo posredoval Aleš Hotko
Objavljeno: 07/03/2010

Kamnoseško znamenje #93
Delavnica: neznana
Obdobje: sredina 13. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptuj (Proštijska cerkev sv.Jurija)
Lokacija: Arkade v južni stranski ladji
Opombe: Fotografijo posredoval Aleš Hotko
Objavljeno: 07/03/2010

Kamnoseško znamenje #94
Delavnica: neznana
Obdobje: sredina 13. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Ptuj (Proštijska cerkev sv.Jurija)
Lokacija: Arkade v južni stranski ladji
Opombe: Fotografijo posredoval Aleš Hotko
Objavljeno: 07/03/2010

Kamnoseško znamenje #95
Delavnica: neznana
Obdobje: druga polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Štanjel (Cerkev sv. Danijela)
Lokacija: Vhodni portal na zahodni strani
Opombe:
Objavljeno: 28/03/2010

Kamnoseško znamenje #96
Delavnica: neznana
Obdobje: druga polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Štanjel (Cerkev sv. Danijela)
Lokacija: Vhodni portal na zahodni strani
Opombe:
Objavljeno: 28/03/2010

Kamnoseško znamenje #97
Delavnica: neznana
Obdobje: druga polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Štanjel (Cerkev sv. Danijela)
Lokacija: Vhodni portal na južni strani ter drugod
Opombe:
Objavljeno: 28/03/2010

Kamnoseško znamenje #98
Delavnica: neznana
Obdobje: druga polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Štanjel (Cerkev sv. Danijela)
Lokacija: Obdelan klesanec v kotraforju na severo-vzhodni strani
Opombe:
Objavljeno: 28/03/2010

Kamnoseško znamenje #99
Delavnica: neznana
Obdobje: druga polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Štanjel (Cerkev sv. Danijela)
Lokacija: Obdelan klesanec v kotraforju na severni strani
Opombe:
Objavljeno: 28/03/2010

Kamnoseško znamenje #100
Delavnica: neznana
Obdobje: druga polovica 15. stoletja
Opombe: Znak je zrcalen znaku #99.
Najdbe
Objekt: Štanjel (Cerkev sv. Danijela)
Lokacija: Obdelan klesanec v kotraforju na severni strani
Opombe:
Objavljeno: 29/03/2010

Kamnoseško znamenje #101
Delavnica: neznana
Obdobje: druga polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Štanjel (Cerkev sv. Danijela)
Lokacija: Obdelan klesanec v kotraforju na severo-vzhodni strani
Opombe:
Objavljeno: 29/03/2010

Kamnoseško znamenje #102
Delavnica: neznana
Obdobje: druga polovica 15. stoletja
Opombe: Znak je zrcalen znaku #101.
Najdbe
Objekt: Štanjel (Cerkev sv. Danijela)
Lokacija: Obdelan klesanec v kotraforju na severo-vzhodni strani
Opombe:
Objavljeno: 29/03/2010

Kamnoseško znamenje #103
Delavnica: neznana
Obdobje: druga polovica 15. stoletja
Opombe: Primerjaj z znakom #101.
Najdbe
Objekt: Štanjel (Cerkev sv. Danijela)
Lokacija: Obdelan klesanec v kotraforju na severo-vzhodni strani
Opombe:
Objavljeno: 29/03/2010

Kamnoseško znamenje #104
Delavnica: neznana
Obdobje: polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Barbara v Malahorni
Lokacija: Obdelan klesanec v kotraforju na vzhodni strani
Opombe:
Objavljeno: 02/04/2010

Kamnoseško znamenje #105
Delavnica: neznana
Obdobje: polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Barbara v Malahorni
Lokacija: Obdelan klesanec v kotraforju na južni strani
Opombe:
Objavljeno: 02/04/2010

Kamnoseško znamenje #106
Delavnica: neznana
Obdobje: polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Barbara v Malahorni
Lokacija: Obdelan vogalni klesanec na južni strani
Opombe:
Objavljeno: 02/04/2010

Kamnoseško znamenje #107
Delavnica: neznana
Obdobje: polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Barbara v Malahorni
Lokacija: Obdelan klesanec na severni strani
Opombe:
Objavljeno: 02/04/2010

Kamnoseško znamenje #108
Delavnica: neznana
Obdobje: polovica 15. stoletja
Opombe:
Najdbe
Objekt: Sv. Barbara v Malahorni
Lokacija: Obdelan klesanec na severni strani
Opombe:
Objavljeno: 02/04/2010K sodelovanju in sooblikovanju spletne strani ste vabljeni vsi, ki bi želeli prispevati podatke o kamnoseških znamenjih v slovenskem in tujem arhitekturnem prostoru. Skupaj zmoremo več!