Žovnek (dvorec)
Ruhethal

19. stoletje

Po letu 1816 je dal takratni lastnik gospoščine Žovnek (grad) Jožef čokl pl. Ruhethal v dolini na obsežni terasi postaviti nov stanovanjski objekt (Novi Žovnek, imenovan tudi Ruhethal) in nova gospodarska poslopja. Ta je lahko lastniku nudil veliko več ugodja, kot so ga lahko prebivalci dobili na gradu.
Poznejši lastniki dvorca so bili: leta 1838 Ignac Oblak, za njim Jožef Krüger-Schuh, v letih 1840-1848 baron Ferdinand Bischof Widderstein, takrat dr. Franc Archer, za njim v letih 1853-1855 baron Karel Schweiger, v letih 1855-1857 Viljem Ressel, za njim grof Bissingen, v letih 1860-1861 grof Stadion, nato do leta 1897 rodovina Göttmann pl. Götzberg, v letih 1897-1910 baron Cnoblock, do leta 1920 njegova vdovela zena, sledila ji je adoptirana rejenka. Pred zadnjo vojno je bil dvorec v posesti industrialca Westna iz Celja. V dvorcu je bil sedež nabornega urada za ugotavljanje vojaških obveznikov in davčnega urada, od leta 1825 dalje zemljiška knjiga, do srede 19. stoletja tudi sedež krvnega sodišča.

Dvorec, ki je po drugi vojni prevzel oznako graščine je 3x9 osna, enonadstropna, nepodkletena stavba, pozidana na pravokotni talni ploskvi. Dvoriščna fasada je členjena z rizalitom, v nadstropju, ki ga poudarja razgibano čelo, okrašena s pilastri. Pritličje je rusticirano, nadstropje gladko - bogatijo ga okenski ukviri s trikotnimi in segmentnimi čeli. Na začelu strani, obrnjenimi proti spuščajočemu se pobočju, se k stavbi prislanja altan z balustradno balkonsko ograjo. V pritličje vstopimo skozi kamnit portal "savinjskega" tipa. Pritličje je obokano, v vhodni avli so trije bogato profilirani, gotsko na oslovski hrbet usločeni portali. Tu so ohranjeni stari leseni opaži, ki jih najdemo tudi na stopnišču in v avli drugega nadstropja - ta je odlikovana s kasetiranim lesenim stropom.
Dvorec so leta 1986 obnovili, sedaj pa so v njemu stanovanja.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založba Park, Ljubljana, 1992, ISBN /
Kralj, Franc: "Žovnek in Žovneški", Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek Braslovče, 2000
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 16.609' E 15° 1.787'

nazaj

Zahodna stena dvorca
Vzhodna stena
Južna stena
Redka bukev s povešenimi vejami, pred dvorcem
Vodnjak pred dvorcem
Ostanki parka zahodno od dvorca
Drevored divjih kostanjev vzhodneje od dvorca na poti proti gradu
Novi Žovnek, Reichertova kolorirana litografija klasicistične arhitekture iz leta 1865, objavljena v III. zvezku albuma Einst u. Jetzt
(žal nimam podatkov o avtorju te upodobitve dvorca)


nazaj