Vitanje (trški dvorec)
Weitenstein

15. stoletje

V Vitanju je že leta 1404 v urbarju izpričan krški škofijski urad - curia episcopalis, ki se je sčasoma razrasel v dvorec. Ohranjenega podatka, da je 18. julija leta 1748 obenem z mlajšim vitanjskim gradom strela požgala tudi gospoščinsko hišo na trgu, ki so jo bili menda že poprej odkupili tržani, ni mogoče zanesljivo povezati z našo stavbo. Ta je vsekakor doživljala v 19. stoletju razne prezidave, te pa kajpak niso bile nujno posledica požara. Drugi viri poročajo, da je trški dvorec po opustitvi grdu prevzel njegove upravnogospodarske funkcije. V lasti škofije je ostal do leta 1783; takrat ga je Marija Jožef baron pl. Dienersberg odkupil od krške cerkve. Leta 1785 je postal njegov lastnik Jernej Ks. Schwarz in nato še isto leto Janez Mihael čiček pl. Vitanjski, leta 1799 Maks Jožef pl. Lenzendorf, leta 1812 Anton Franc vitez pl. Lenzendorf, leta 1815 Maks vitez pl. Lenzendorf, leta 1819 Anton Franc Ks. Mulley, leta 1831 Jožef Steinauer, ki je bil takrat lastnik fužin pri Vitanju, po njegovi smrti leta 1868 njegov zet Edvard Mulley in za njim njegov istoimenski sin. V stavbi je bil tudi sedež deželnega sodišča.
(citirano)

Sedaj se v dvorcu nahaja urad občine Vitanje, matični urad in knjižnica, v prizidnem traktu pa stanovanja.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Prekmurjem in porečjem Dravinje", Založba Park, Ljubljana, 1991, ISBN /
Kontaktni podatki:
Občina Vitanje
Grajski trg 1
3205 Vitanje
info@vitanje.si
Spletne povezave:
Fotografija dvorca pred obnovo (destinacije.com)
Portal občine Vitanje
Prireditve:
Glej uradno stran občine Vitanje.
GPS koordinate:
N 46° 22.879' E 15° 17.657'

nazaj

Pogled iz južne smeri
Dvorec je impozantna, dvonadstropna stavba, krita s strmo streho, locirana na dominantnem mestu ob stičišču trškega prostora s cesto, ki drži proti Slovenj Gradcu
Ob zahodnem delu stavbe, obrnjene proti naselju, je mlajši, pravokotno k stavbnemu jedru prislonjeni trakt, ki daje grajskemu tlorisu obliko črke L
Onstran trakta drži v severni vogal močan kontrafor
V kotu med obema traktoma je široko odprto arkadirano stopnišče, ki drži v nadstropje osrednje stavbe; arkadni loki slonijo na okroglih stebričih
Vhod v stavbno jedro odlikuje kamnit renesančen portal s profilirano prekladom katerega podboji vrezana pravokotna polja
Portal v prizidanem traktu
Vitanje, trški dvorec pred obnovo; fotografija je vzeta iz omenjene literature, avtor ni naveden


nazaj