Vesela Gora (Barbova graščina)
/

18.stoletje

Zgrajena je bila leta 1768 na mestu nekdanje manjše cerkvene hiše za potrebe stalnega prebivanja veselogorskega duhovnika, med večjimi romanji pa je služila tudi kot prenočišče. Z ukinitvijo romanj na Veselo Goro leta 1782, je izgubila svoj prvotni namen. Po letu 1825 je prešla v last družine Barbo, ki si je v njej uredila bivališče. V njihovi lasti je ostala do 1938. leta, ko je prešla v last Winzorja Edeltranta. Leta 1942 je bila delno požgana, notranja oprema pa delno raznešena. Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana in delno obnovljena. Leta 1974 je bila v njenem pritličju urejena etnološka muzejska zbirka, v prvem nadstropju pa je Čebelarska družina Šentrupert - Mirna leta 1984 uredila spominski sobi, posvečeni življenju in delu Petru Pavlu Glavarju in Aleksandru Lunačku. (vir: Wikipedija)

Etnološka zbirka ni več aktualna, je pa v graščini svoje prostore poleg čebelarskega društva našla tudi kongregacija Okrogle Mize Enakih, ki jo vodi Janez - Kvaternik - Kamniški, karantanski vitez redu Okrogla miza enakih. Janez je po Sloveniji in tudi v tujini že povsem dobro poznani vitez, ustanovitelj kongregacije Okrogle Mize Enakih inu ustanovitelj kongregacije sv. Ruperta, frajer iz Kamnika inu Kolpe, gospud Bizeljski inu Kostelski, kapitan Snežniške vojske, krajl tovar'štva med redovi Krajnskimi, Kaštelan Veselogorski inu zaščitnik kovačev-orožarjev inu kovničarjev. Graščina že sedaj z razstavo orožja in oklepov v kletnih prostorih ponuja vpogled v čas viteštva, Janez pa si prizadeva urediti kar celotno graščino, ki bi obiskovalcem nekoč ponudila morda tudi prenočišča.

Literatura:
Barbova graščina, Vesela Gora (Wikipedija)
Kontaktni podatki:
Janez Kvaternik
KUD Klati vitez
Vesela Gora 10
8232 Šentrupert

E-mail: kamniski@gmail.com
GSM: 041261618
Spletne povezave:
/
Prireditve:
Razne prireditve med katerimi ne manjka prireditev s srednjeveško/renesančno tematiko.
GPS koordinate:
N 44° 58.208' E 15° 04.746'

nazaj

Pogled na graščino z juga
Njeno severo-vzhodno pročelje členi rizalit, ki v tlorisu delno izstopa iz osnovnega tlorisa.
Vhodna veža je križno obokana
Veža vodi do obokanega pritličnega hodnika od koder je dostopno stopnišče, pritlične sobane ter do južnega prostora, ki spominja po svoji obliki na notranjost stolpa
Po stopnicah desno se s hodnika spustimo v visok četverokoten prostor s polkrožno členjenim stropom
Janez ima željo ta prostor urediti v lekarno
Sedaj električno razsvetljavo prostora ima Janez namen nadomestiti s svečami kar bo dalo prostoru še poseben čar
Severozahodno se nahaja ločen kletni prostor
Stavba je današnjo podobo dobila leta 1768, o čemer priča tudi letnica, ki je vklesana na glavnem vhodnem kamnitem portalu.
Vse štiri fasade enakomerno členijo okna, ki imajo večinoma kamnite pravokotne okvirje.
Nadstropni hodnik
Sobe v nadstropju so vse med seboj povezane z vratnimi odprtinami
Etnološka zbirka ni več zanimiva
Poslikave v edni izmed sob
Streha z dimnikom
V kletni veži (ki povezuje stopnišče z zadnjim izhodom) je urejena manjša razstava srednjeveškega orožja in oklepov; oklepi so ročno delo viteza Janeza
Veliko kletno dvorano krasijo umetniška dela; na sliki so vidne poslikane paveze - delo viteza Janeza
Zadnji vhod v klet
Pristava severo-vzhodno od graščine katera se bo menda uredila v kovaško delavnico
Severo-zahodna stena pristave
Kletni portal v njeni severo-zahodni steni
Romarska cerkev sv. Frančiška Ksaverija stoji na rahli vzpetini v neposredni bližini graščine


nazaj