Tuštanj (dvorec, grad)
Tuffstein

15. stoletje

Grad (v nadaljevanju imenovan tudi dvorec) Tuštanj pri Moravčah se nahaja v moravški dolini in je eden izmed redkih gradov v Sloveniji, ki v svoji notranjosti hranijo originalno zbirko pohištva, porcelana, listin, urbarjev, lončenih peči in ostalega inventarja. Prvotni dvorec je bil postavljen leta 1490, današnjo stavbo pa je med leti 1667 - 1671 pozidal kranjski deželnoknežji konjušnik (ritmojster) Franc Bernard Lichtenberg. V posesti te rodovine je ostal vse do leta 1800, ko ga je Franc Ksaverij grof Lichtenberg skupaj s posestvom prodal Ignacu Scariji - Škarji. Prek dedovanja in porok je stavba leta 1854 prešla v roke grajskega vrtnarja Luke Pirnata, ki se je poročil z grofico Maskimiljano Scharija. V lasti Pirnatov je ostala neprekinjeno vse do danes (stavba ni bila nikoli nacionalizirana).
Sedanji lastnik Peter Pirnat je leta 1993 obnovil dvoriščne arkade, ki so bile prvotno lesene, leta 1995 je statično saniral najbolj ogrožene obodne stene, leta 1996 pa je obnavljal sobe. Med obnovo je naletel še na originalni renesančni strop. Od leta 2003 je v gradu urejena poročna dvorana, v njej se od tega leta dalje opravljajo civilne poroke. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo nudi ta še dodatni vir financiranja vseskozi trajajočih obnovitvenih del.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v osrednji Sloveniji - I. Gorenjska (Območje Kamnika in Kamniške Bistrice)", Viharnik, Ljubljana, 1997, ISBN 961-6057-12-X
Kontaktni podatki:
Peter Pirnat
Zgornji Tuštanj 1
1251 Moravče
Telefon: 041 841 080, 031 472 650, 05 922 53 54
Email: pirnat.peter@gmail.com
WWW: http://gradtustanj.si
Spletne povezave:
Grad Tuštanj
Grad Tuštanj (Wikipedia, seznam lastnikov)
Prireditve:
Poroke, razne prireditve, praznovanja, organizirana srečanja, seminarji, kulturni večeri ipd.
GPS koordinate:
N 46° 07.652' E 14° 43.326'

nazaj

Današnja enonadstropna, štiritraktna zasnova dvorca z izzidanim podstrešjem izvira iz let 1667 - 1671, ko so Lichtenbergi stavbo tako močno prezidali, da so povsem zabrisali njen prvotni značaj
Severo-vzhodni vogal, kateremu so dozidali vogal tako, da so ga izravnali z vzhodnim traktom
Obnovitvena dela so pokazala, da so verjetno ravno Lichtenbergi prislonili vzhodni trakt k starejši zasnovi
Trakti, ki niso docela regularni, obdajajo pravokotno notranje dvorišče z vodnjakom, ki ga obtekajo križnogrebenasto obokani arkadni hodniki
Arkade slonijo v pritličju na pravokotnih kamnitnih slopih, v nadstropju pa na okroglih stebričih, ki pa so razvrščeni v manjših razmikih
Vsa okna, manjša v kletnem pritličju in v podstrešni poletaži ter večja v nadstropju imajo neprofilirane kamnitne okvire iz zelenega groha - tufa
Rustični vhodni portal z nekoliko potlačenim lokom in močnima odbojnima kamnoma ob pragu je urejen v osi zahodnega trakta, sestavljajo pa ga močni apnenčevi klesanci; portal izvira iz časa predelav, ki jih je dvorec doživel ob koncu 17. stoletja
Iz tega časa izvira tudi heraldična plošča nad portalom in omenja letnice 1490, 1667 in 1671
Poznogotski portal iz peščenjaka z ravno preklado in posnetimi robovi, desno od glavnega vhoda
Vhodna veža
Arkadni hodnik v pritličju južnega trakta
Hodnik v severnem traktu
Stopnišče, ki vodi v prvo nadstropje
Za javnost je odprtih nekaj soban v nadstropju, ogled se prične v južnem traktu
Lastnik gradu med razlago zgodovine gradu in inventarja
V gradu je ohranjenih še nekaj klasicističnih in empirskih peči
Herrleinova pertreta nekdanjih lastnikov Johane Scarin roj. Widmayer in Alojzija F. Widmayer, iz leta 1796
Pribor za umivanje
Renesančno profilirani leseni strop v jugo-zahodnem stolpu
Poročna dvorana
Nedavno obnovljene poslikave v poročni dvorani
Oltar v kapeli; slika je delo Leopolda Layerja
Strop je v kapeli s freskami opremil Franc Jelovšek
Kapela, ki se nahaja ob severo-zahodnem vogalu gradu, je bila pozidana v času prenove ali kmalu po njej
Nižje obzidje ob gradu, ki omejuje park
Stražar na obzidju
Južna stena gradu, odpira pot do grajskega parka; ta je bil nekoč večji
Sončna ura
Vodnjak v parku
Zazidano okno, ki je ostalo neobnovljeno
J. V. Valvasor, dvorec Tuštanj
J. V. Valvasor, dvorec Tuštanj z začelja


nazaj