Tabor (dvorec)
Weichselstätten

16. stoletje

Prva omemba posesti nastopi leta 1467, ko je Ludvik Lindeški dobil od krškega škofa v zajem 5 kmetij in mlin. Takrat se še ne omenja dvor ali graščina. Leta 1524 nastopi omemba v vojaškem urbarju (Lindeški so od leta 1510 dalje upravljali tudi vojaški urad). Tega leta naj bi Lindeški pričeli zidati graščino.
Imenje so pozneje zastavili žičkemu samostanu, a so ga že leta 1547 spet odkupili. Simon Žiga Lindeški ga je nato prodal Hansu pl. Dietrichsteinu, leta 1579 ga je dobil v fevd njegov brat Jurij, leta 1601 ga je kupil Mortiz Welzer z Lemberga, leta 1608 Štefan Sibenitschki, nato pa je Margareta Sibenitschki izročila posest svojemu soprogu Matiji Gačniku z Dobrne. S poroko Matijeve vnukinje Rozine je posest prešla v last Dienersberga, nato pa je v lasti Dienersberških ostala do leta 1802, ko jo je kupil Ignacij Pavel pl. Ressingen. Ressingeni so ostali v njeni posesti do leta 1852 in so dvorec temeljito prezidali. V 19. stoletju so se lastniki še večkrat menjali. Pred zadnjo vojno je bila stavba v lasti grofice I. Neuhaus.
Dvorec Tabor je doživel številne prezidave. Na Vischerjevi upodobitvi iz okoli leta 1681 je bil to še skromen gradič s štirimi okroglimi stolpi, že v začetku 18. stoletja pa so ob njegovi prednji in zadnji fasadi napravili enako visoka prizidka in ga tako skoraj dvakrat povečali, morda tudi povišali za nadstropje. Nekoč je bila posest obdana s skromnim obzidjem, med obema vojnama je bil viden še obrambni jarek.

Še pred dobrim desetletjem je dvorec služil za stanovanja, sedaj pa je opuščen. Vmes je še zamenjal lastnika(e), trenutni lastnik dvorca in posesti pa je g. Matjaž Založnik, ki ima namen dvorec postopoma popolnoma obnoviti, mu povrniti nekdanjo prvotno podobo iz 19. stoletja in v njem urediti reprezentančne prostore.
Od leta 1716 dalje je izpričana še grajska kapela, ki je bila okoli leta 1800 opuščena.

Zahvaljujem se g. Matjažu Založniku, ki mi je omogočil ogled dvorca.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založba Park, Ljubljana, 1992, ISBN /
Kontaktni podatki:
Po petsto letih spet v lindeških rokah...
Založnik Matija
Lindek 20
3213 Frankolovo
Slovenia
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 17.932' E 15° 18.004'

nazaj

Severna stena, kjer je tudi glavni vhod
Zahodna stena z dvema stolpoma (desni je bil sesut in je sedaj rekonstruiran) in vhodom v klet; vzhodna in zahodna klet sta med sabo fizično ločeni
Južna stena
Vzhodna stena z dvema stolpoma in vhodom v vzhodno klet; na fasadi je dobro viden ostanek nekdaj prislonjene manjše hiše
Renesančni portal v vzhodno klet
Kamnit portal na sprednji fasadi z neogotskimi vratnicami, izdelan v renesančni tradiciji s kaneliranima podbojema, ločeno preklado in angelskimi glavicami v trikotnih poljih
Okna s profili iz 19. stoletja
Okno ob jugozahodnem stolpu s kamnito obrobo iz 17. stoletja
Še eno okno (v jugo-vzhodnem stolpu) s kamnito obrobo, prav tako iz 17. stoletja
Jugo-vzhodni stolp, ki je bil zgrajen na skali
Vhodne stopnice, ki vodijo v 1. nadstropje
Prehod v desne kletne prostore pri vhodu
Obokana avla prvega nadstropja
Vzidan grb nad vstopom v stopnišče v prvem nadstropju; verjetno je bil vzidan istočasno z zidavo stopnišča
Velika obokana soba, ki se nahaja na vsaki strani nadstropja
Štukatura na stropu stopnišča; vsa štukatura izvira iz okoli leta 1750
Strop avle v 2. nadstropju
Velika soba v 2. nadstropju
Zaključek stopnišča v 3. nadstropju
Štukatura na stopnišču
Štukature na stropu ene izmed sob v 3. nadstropju
Obarvan štukiran strop ene izmed manjših sob v 3. nadstropju, ki bi lahko bila salon
Zazidan prehod, ki je verjetno vodil v prizidano manjšo hišo; iz slike tlorisa je vidno, da je bil prizidek z dvorcem povezan na dveh mestih, preko stolpa in preko jugo-vzhodnega vogala
Kapela severno od dvorca
Cvetovi pri nas redkega drevesa Tulipanovec, ki je posajen južno od dvorca; zraste do 61 metrov, izvira pa iz Amerike
Dvorec Tabor pozimi; avtor posnetka je Matjaž Založnik
Dvorec Tabor; kolorirana Kuwassegova litografija iz okoli leta 1845; Gradec, zasebna zbirka


nazaj