Strmol pri Rogatcu (dvorec)
Stermol

15. stoletje

Severozahodno nad trgom leži grajski kompleks Strmola, prvič omenjenega leta 1436, ko so celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. Stolp (prvič omenjen leta 1458 kot den turn) je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. V lastništvu je Jakoba nasledil Henrik, njega pa Hans. Deželni knez je nato leta 1740 oddal dvor v fevd Ahacu Hertenfelderju. Posest je bila torej delno celjska, delno rogaška (krška). Leta 1479 je deželni knez podelil kot dedni zajem rogaški stolp (den turn Rohatsch) Andreju Strmolskemu, njegovemu bratu Henriku in sestrama Marjeti in Magdaleni. Poznejši lastniki gospoščine in graščine so se večkrat menjavali: leta 1516 je izpričan Krištof Tumperger, leta 1568 pa je Hans Erazem Tumperger prodal svoj deželnoknežji zajem, plemiško prebivališče Strmol, stolp z nepremičninami - Edlmanssytz Stermoll zunagst Rohitsch, (ein) Thurn Hansu Auersperškemu - Turjaškemu. Leta 1571 poseduje dvorec Elizabeta Alapi, leta 1573 pa Jožef Dornberški, znan zaradi svojega sodelovanja pri zadušitvi kmečkega upora pa tudi zaradi ropov in pustošenj, ki si jih je bil ob tej priložnosti privoščil. V tem stoletju so ob prvotnem stolpu prizidali še en stolp ali trakt in celotno zgradbo obdali z obzidjem in obrambnimi obzidnimi stolpiči. S prezidavo je bila stavba sklenjena z obliko črke T v tlorisu in je izgubila prvotno utrdbeno vlogo. Dornberški so posedovali so posedovali dvorec do leta 1626, ko jim je sledil baron Jurij Reising s Hartenštajna. Za Reisingi ga je leta 1730 podedovala Marija Izabela grofica Petazzi, nato pa so se kot lastniki naglo zvrstili leta 1739 Karl Jožef grof Petazzi, leta 1804 Jožef baron pl. Winterhofen, leta 1807 rodovina Attems in za njo knez Alfred pl. Windischgrätz. Windischgrätzi so ga posedovali tudi še pred zadnjo vojno.

V gradu je bila tudi kapela, posvečena sv. Vincenciju Ferrerskemu, omenjena prvič leta 1682. Konec 17. stoletja so obrambne stolpiče podrli, obzidje pa nadomestili z nizko zidano ograjo. Višino prvotnega stolpa so prilagodili ostali stavbi in ob njej pozidali manjšo enonadstropno stavbo z notranjim dvoriščem. V tej stavbi je bilo v 19. in v začetku 20. stoletja okrajno sodišče, o čemer pričajo še ohranjene ječe v kleteh. V njih je sedaj vinoteka z vinskimi tabernaklji. Ob gradu je bil zasnovan tudi lep angleški park z obzidanim studencem. Park se ni ohranil, graščina pa je po vojni služila kot stanovanjska stavba.

V letu 2003 je grajski kompleks dvorca Strmol ponovno zaživel. Po osmih letih trdega in strokovnega dela pri obnovi renesančno-baročnega dvorca, kjer so sodelovali Občina Rogatec, Ministrstvo za kulturo RS ter dva zasebna investitorja, smo stavbni dediščini, razglašeni skupaj s pripadajočim parkom za kulturni spomenik, namenili vsebine.

Dvorec ni zanimiv samo z vidika stavbne dediščine, na ogled je tudi RAZSTAVA mednarodne likovne zbirke sodobne umetnosti »Strmol«, kapelica z ohranjenimi BAROČNIMI FRESKAMI, viteška, baročna, degustacijska soba, vinoteka, črna kuhinja,…
Ponudba dvorca vključuje VEČNAMENSKO SLAVNOSTNO DVORANO, primerno za organizacijo poslovnih, strokovnih srečanj, seminarjev, predavanj, prezentacij, konferenc za okrog 80 oseb. Dvorana je tehnično opremljena (LCD projektor, prenosni računalnik, flip-chart, platno, grafoskop, ozvočenje, video, TV).
Zagotovljene so tudi gostinske storitve podjetja Marka d.o.o., v okviru grajske restavracije in črne kuhinje. Zaključek srečanja vam popestrimo s povabilom v nekdanjo grajsko ječo, sedaj preurejeno v »Vinoteko za prijatelje«, kjer lahko preizkušate vina vrhunske kvalitete, podjetja GIC Gradnje, d.o.o. Možnost nastanitve v hotelih bližnjega zdravilišča Rogaška Slatina, ki je oddaljeno samo sedem kilometrov od Rogatca.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Kozjanskim in porečjem Save", Viharnik, Ljubljana, 1993, ISBN 961-6057-00-6
Kontaktni podatki:
TIC Rogatec
Trg 22
3252
Rogatec
Telefon : 03 810 72 86
Telefon 2 : 051 322 287
Faks : 03 810 72 87
E-pošta : tic.rogatec@siol.net
Spletna stran : www.rogatec.net
Spletne povezave:
Dvorec Strmol (rogatec.net)
Dvorec Strmol (slovenija.info)
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 13.772' E 15° 41.823'

nazaj

Okna so večidel ohranila profilirane baročne kamnitne okvire
Dvorišče je v svoji jugo-vzhodni strani odprto, vanj pa je urejen dostop tudi iz severne smeri
Pogled na dvorec iz zahodne smeri razkrije, da je fasada urejena le na reprezentančnih straneh
Pogled na dvorec in dvoriščni trakt iz severne smeri
Poslikava na severni steni dvorane, ki uprizarja neznani grad
Stropovi v nadstropnih vežah so okrašeni s štukaturami
Poročna dvorana
Sv. Vincencu Ferrerskemu posvečena kapela, prvič omenjena leta 1682
Baročne poslikave v kapeli
Večnamenska slavnostna dvorana
Črna kuhinja, ki jo je možno tudi najeti
Podstrešna etaža gostuje razstavo "Kuharca"
Primer kuhinje z razstave
Podstrešno okno
Grajske kleti, ki so del gostinskega prostora
Trg Rogatec z rogaškim gradom, levo v ospredju Strmol; litografija iz okoli leta 1830
Rogtec; akvarel trškega pomerija neznanega slikarja sindika iz leta 1782 z gradom in dvorcem Strmol (zasebna last)
Pobudov jeklorez Rogatca z dvorcem Strmol v ospredju; iz Schmidlove knjige Das Herzogthum Steiermark, 1839
Trg Rogatec z istoimenskim gradom v ozadju; bakrorez iz Vischerjeve Topografije vojvodine Štajerske, okoli leta 1681


nazaj