Stopnik (dvorec Marof)
Heggenberg

16. stoletje

Ko je stari grad okoli leta 1800 pričel propadati, so si novi posestniki uredili ob njegovem vznožju novo upravno poslopje male gospoščine. Mogoče so pri tem prezidali staro stopniško pristavo - ta se omenja že leta 1442 med grajskimi pritiklinami (Mayerhof), ki so jih Stunbenberški prodali celjskim grofom. Posest, ki si jo je leta 1794 pridobil Simon Alexander, je leta 1807 dedoval Johan Alexander in leta 1823 Jožef Omersi. Poznejši lastniki so bili leta 1839 Franc Dvoršak, leta 1843 Viljem Uhl, leta 1847 Anton Vincenc Perko, po letu 1854 se je naglo zvrstilo osem lastnikov, leta 1905 M. Ogranjenšek. Vsaj že od okoli leta 1910 je bila stavba v kmečkih rokah. Od g. Podbregarja sem izvedel, da so nedolgo nazaj, verjetno v mesecu februarju ali marcu letošnjega leta, že precej opustošeno in razpadajočo stavbo porušili, ostaline pa zasuli.

Z dovoljenjem avtorja objavljam fotografije, ki so bile posnete, ko je dvorec še stal. Izvorna stran se nahaja na naslovu http://oreh.pef.uni-lj.si/~markor/stopnik/; avtorja fotografij sta Marko Razpet in Štefan Rutar. Na indeksni strani je bila uporabljena fotografija iz strani www.destinacije.com iz leta 2003.
Ob porušenem dvorcu so zgradili stanovanjsko vilo, ki pa je ta trenutek naprodaj.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založna Park, Ljubljana, 1992
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
Stopnik pri Vranskem
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 15.405' E 14° 58.603'

nazaj

Prvotno pravokotno zasnovo so v 19. stoletju razširili
Ob dvorcu je vidno nizko obzidje
Sredinska os na šestosni prednji fasadi je bila poudarjena s trikotnim čelom
Na temenu polkrožnega kamnitnega vhodnega portala sta se nahajali inicialki F. D. (Franc Dvoršak)
V nadstropju so opazni še deli pohištva; strop je lepo poslikan
Poslikan strop v nadstropju
Zadnja stran dvorca z vdrto streho; kleti so bile delno ravno stropane, delno obokane; v notranjosti dvorca naj bi se nahajalo manjše dvorišče
Obokan (banjasto) je bil tudi eden od prostorov v nadstropju (kuhinja, ni na fotografiji); v 2. nadstropju se je nahajala empirska peč
Pogled proti vasi Stopnik
C. Reichert, dvorec Stopnik z razvalinami istoimenskega gradu v ozadju; kolorirana litografija iz okoli leta 1860 (izrez); dvorec je upodobljen kot reprezentančna, šestosna, vsaj dvotraktna stavba, ki obsega poleg pritličja še dve nastropji


nazaj