Rakičan (dvorec)
Reketye

17. stoletje

Naselje se prvič omenja v letih 1322 - 1355 kot Rekythe, leta 1350 beremo v neki listini Reketye in Castrifereri, leta 1431 pa castellanis et jobagionibus ad quasdam duas possessiones vtrasque que Rekethye vocatas. Kaže torej, da je že v srednjem veku v Rakičanih obstajala fevdalna postojanka.
Renesančni dvorec je bil svoj čas v posesti protestantskih Batthyanijev, med obema vojnama pa ga je posedovala nemška grofovska družina Wallsee. Po vojni je bil v njem dlje časa dom počitka, zdaj pa so v njem svoje prostore našli poleg nekaj stanovalcev tudi Biotehnična šola Rakičan, Sindikat vzgoje in izobraževanja srednje kmetijske šole Rakičan, Konjeniški klub in drugi.

Rekonstrukcijo gradu (dvorca) Rakičan od leta 1999 dalje opravlja gradbeni inženiring Gomboc, investitor je mestna občina Murska Sobota.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Prekmurjem in porečjem Dravinje", Založba Park, Ljubljana, 1991, ISBN /
Kontaktni podatki:
Grad Rakičan
Lendavska 28
Rakičan
Telefon : 02 532 14 14
Telefon 2 : 041 747 480
Faks : 02 532 14 14
Spletne povezave:
Dvorec Rakičan (slovenija.info)
Prireditve:
Za prireditve glej spletne stranih najemnikov prostorov.
GPS koordinate:
N 46° 39.864' E 16° 10.1879'

nazaj

Glavni (gospodarski) vhod/dovoz na dvorišče v vzhodni fasadi
Obokana vhodna veža
Na dvoriščni strani je dvorec v pritličju opremljen z arkadami, oprtimi na zidane slope
Pred obnovo so bile v pritličju arkade zazidane oz. nadomeščene z okni
Obokan hodnik na dvoriščni strani zahodnega trakta
Vzhodna veža zahodnega trakta
Poglej na vzhodni del dvorišča
Zleknjena grajska stavba, ki stoji sredi velikega, a opustelega parka z več eksoti in je pozidana na pravokotnih temeljih, izvira iz 17. stoletja
V osrednjem, z rizalitom poudarjenim delu je stavba enonadstropna; pravokotna stolpiča, ki flankirata glavno fasado, sta dvonadstropna
Pogled na dvorec iz parka z zahoda
K južnemu stolpiču, ki je tudi edini funkcionalen, se prislanja bife; zraven ima prostore konjeniški klub
Sredi parka je opuščen, ovalno zasnovana grajska kapela iz leta 1880 z neogotskimi okni in grobnico, ki pa se že spreminja v razvalino


nazaj