Prežin (grad)
Pröschin, Presing

12. stoletje

Grad Prežin, ki leži nad dolino Voglajne, je dal zgraditi krški škof Roman I. in se prvič posredno omenja leta 1158 v imenu krškega ministeriala Hermana (Hermannus de Presingen). Na prvo neposredno omembo gradu naletimo leta 1310 kot haws Presing. V letih 1325-1326 je zaradi utrdbe prišlo do spora med Eberhardom in Hermanom Prežinskim na eni ter Konradom in Ulrikom Safnerjem in Viljemom iz Altenburga (Vrbovškim?) na drugi strani - matere slednjih treh so bile verjetno prežinskega rodu. Prišlo je do delitve posesti in lastništva gradu. Leta 1431 se omenja vest Presing, leta 1343 pa je beseda o vnd der stain vor der vest, vnd der stain hinder der vest, vnd dir chapellen, vnd der alt purchstall. Grad je imel torej tudi svojo kapelo.
Med leti 1342-1344 je utrdba po raznih pripetljijah in delitvah po delih prešla v posest celjskih grofov. Leta 1378 se znova omenja kot vest Presing. Po letu 1441 je dal krški škof utrdbo v zajem Celjanu Frideriku, kmalu po letu 1456 pa je Prežin propadel. Kronika grofov Celjskih pripoveduje, da so ga razdejali Celjani. Prežinski vitezi, ki so pozneje živeli v avstriji, so leta 1545 postali baroni in leta 1716 grofje.

Na mestu nekdanjega gradu so leta 1525 zgradili cerkev sv. Janeza Krstnika.

Po gradu sta bili v preteklosti imenovani kar dve vasi Sv. Lovrenc pod Prežinom in vas Prežin, ki se je kasneje preimenovala v Prežinsko vas. Slednja je po drugi svetovni vojni dobila ime Prožinska vas – tako se imenuje še danes.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založna Park, Ljubljana, 1992
Kos, Dušan, Dr.: "Vitez in Grad", Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, ISBN 961-6500-82-1
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
Zgodovina občine Štore
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 12.009' E 15° 19.806'

nazaj

Če se napotimo skozi Štore na Svetino, bomo na levi zagledali strmo pečino, kjer je nekoč stal grad Prežin
Tabla pred skalnatim vrhom nam predstavi dva pomembna podatka
Pot do cerkve vodi skozi v skalo vsekanim grajskim jarkom
Stopar navaja, da je pred časom pod stolpom obstajala vodnjaku podobna votlina; predvidevam, da ne gre za to votlino
Cerkev ima ločen zvonik, ki se nahaja na vrhu južne pečine; nekateri so mnenja, da je na tem mestu nekoč stal grajski stolp
Pogled na cerkev z odročnim zvonikom
Skrajna severna točka na pobočju, na katero se je morda nekoč naslanjal tudi grad
Pogled iz pobočja pečine proti Štoram in Celju


nazaj