Predgrad (gospoščinski urad, dvorec)
Polland

19.stoletje

Med poljanskimi gospodi se leta 1325 kot prvi omenja Markvart Poljanski (Marchwart vom Polan). Leta 1333 so Habsburžani skupaj z drugimi oglejskimi fevdi Ortenburžanom podarili tudi Poljane, 24. junija 1336 pa je oglejski patriarh Bertrand potrdil v fevd svojemu vazalu grofu Otonu Ortenburškemu, njegovim nečakom in dedičem poleg gradov Ortnek in Kostel tudi Poljane. Na podlagi pripisa, da so Poljane posedovale svoje lastno sodišče že od nekdaj, je verjetno grad Poljane (castrum Polani) stal že pred letom 1325, ko se sicer prvič omenja. Vsaj že v 14. stoletju je bil grad Poljane, ki je stal na pobočju pod današnjo predgrajsko cerkvijo sv. Boštjana in Fabijana, najmogočnejša stavba v Poljanski dolini ob Kolpi. Njegovi sledovi so še opazni na grebenu pod sedanjo cerkvijo. Leta 1808 je grad, podobno kot Janez Vajkard Valvasor, opisal tudi Georg Hoff, ne da bi preveril, če še stoji. Po starejšem izročilu naj bi poljanski grad porušili že Turki. Točnih podatkov o tem, kdaj je bila na ravnici pred predgrajsko cerkvijo sezidana Auerspergova graščina, ni, zagotovo pa je stala tamkaj že pred sredino 18. stoletja. Francoski general Souchy je dal 16. oktobra 1809 graščino zažgati zaradi upiranja pobiranju davkov. Drugič so jo požgali partizani v noči z 19. na 20. maj 1943 in tako preprečili, da se v njej niso naselili Italijani in pripadniki vaških straž. Po koncu druge svetovne vojne so požgano Auerspergovo graščino obnovili, v stavbi je bil zadružni dom, do leta 1976 je imela v njej prostor tudi Osnovna šola Predgrad. Danes je stavba v večinski lasti občine Kočevje, v njej pa so stanovanjski prostori, zdravstvena postaja, Krajevni urad Predgrad, sedež Krajevne skupnosti Poljanska dolina, prostor za trgovski lokal in večnamenska dvorana. (Citirano)

Literatura:
folklorna skupina Predgrad - Grad Poljane
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
folklorna skupina Predgrad - Grad Poljane Grad Poljane (Wikipedija)
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 45° 30.2753' E 15° 03.4408'

nazaj

Zadnja, severna stran


nazaj