Pogled (dvor, dvorec)
Pogled

17. stoletje

Prva posredna omemba Pogleda nastopi leta 1524, ko je Lienhard pl. Harrach, poveljnik v Ptuju, prodal oskrbniku vitanjskega gradu Ahacu Schrottu iz Kindberga urad Pogled pri Zbelovem s pritiklinami. Istega leta pa nastopi tudi neposredna omemba, ko se Pogled omenja kot dvor (Der hof poglet, dem Schroten gehörig soll auch einen Purkhfridt haben). Leta 1540 je dobil A. Schrott navedeni dvor in posest od Jurija Liechtensteinskega v zajem. Schrotti so obdržali posest do leta 1590, nato si sledijo Ulrik pl. Dietrichstein, leta 1610 Tomaž Zipnigk, prvi mitničar na Hrvaškem in v Slavoniji, nato pa Maks pl. Plöschen. Ta je leta 1617 pozidal novi dvorec in si pridobil plemiški predikat von Pogledt. Plöschu so po letu 1630 sledili Matija Quallandro in Krištof baron pl Reising, leta 1679 pa Johan J. Conti de Camissano, član rodovine, ki je posedovala tudi dvorca Gojko (Hebenstreit) in Golič ter si pozneje pridobila še Hempoš in Lindek. Leta 1730 se kot lastnik Pogleda omenja baron Janez Jožef Conti, sin Janeza Jakoba in njegove žene Suzane. Ko je ta leta 1731 umrl, je zagospodarila na dvorcu njegova vdova. Ena izmed hčera, Marija Karolina, se je nato omožila s Kamilom Berlendisom, nadzornikom dvorca Ravno polje. Njun sin Lovrenc Jožef Kamilo Jernej Berlendis je gospodoval na Pogledu do svoje smrti leta 1811. Leta 1816 mu je sledil nečak Anton Kamilo grof Thurn - Valsassina, ki je stavbo leta 1823 prodal grofu Vincencu Gaisrucku, lastniku Novega Celja. Naslednji lastniki so bili med leti 1826-1828 Maksimiljan grof Thurn, med leti 1828-1829 Karl Schmelzer, nato rodovina Possek, ki je obdržala graščino do konca zadnje vojne.

Predelani so večidel vsi notranji prostori v dvorcu. Pristen je še banjasti obok v pritličju severnega dela jugo-zahodnega trakta, kjer je bila nekoč kuhinja, prav tako pa tudi križni oboki v pritličju severo-zahodnega trakta; tu gre pravzaprav za en sam velik prostor, ki je rabil za klet. Mlajša, a vendar še baročna kapela v pritličju zahodnega stolpa, posvečena Marijinemu obiskovanju, je uničena, zato pa je kot prostor še ohranjena prvotna kapela, ki je bila urejena v nadstropju severo-zahodnega trakta in je bila že od kraja dostopna tudi od zunaj. Zdaj jo uporabljajo kot sobo, vendar pa je to umetnostno najbolj oblikovani del stavbe. Kapela je križno obokana, obok pa prekriva ornamentalen štuk z vitičjem. V lunetah pod kapami je na zahodni strani nad vhodom grb z dvema orloma, na vzhodu prazen ščit, na severu doprsna podoba nekega duhonika in na jugu bradatega moškega. Štuk izvira iz časa po letu 1730 in spominja na štuk v veliki veži dvorca Jelše. Izdelal ga je morda mojster Antonio Quadrio. Sledove štuka opazimo tudi na zunanji steni nad vhodom v kapelo.

Ime dvorca kaže, da je bila tu morda že v srednjem veku utrjena postojanka, ki je varovala pot iz Konjic vzdolž Dravinje. Zdaj se v njemu nahajajo stanovanja. Potomci rodbine Possek naj bi poskušali pridobiti dvorec nazaj v svojo last.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Prekmurjem in porečjem Dravinje", Založba Park, Ljubljana, 1991, ISBN /
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 18.238' E 15° 30.488'

nazaj

Pročelje dvorca (jugo-vzhodna fasada), ki je pozidan na skoraj kvadratni talni ploskvi; sestavljajo ga štirje neenakomerno veliki trakti, ki oklepajo podolgovato dvorišče
V notranjost vodi preprost polkrožni portal
Na treh vogalih je stavba utrjena z vitkimi stolpiči, ki merijo v prerezu le okoli 5 metrov in so višinsko izravnani s trakti (pogled na južni stolp)
Dvorec je v svoji zgodovini doživel številne prezidave, kar je vidno tudi na tem segmentu na jugo-vzhodni fasadi
Kordonski kamen oz. otók je opazen samo na vzhodnem stolpu
Ob severo-vzhodnem traktu je opazen kontrafor
Pogled na severo-zahodno fasado; pogled od daleč zakriva koruzno polje
Pogled na dvorec iz severne smeri
Pogled na del jugo-zahodne fasade
Pogled na jugo-zahodno fasado dvorca iz vrta
Obzidje grajskega vrta
Stanovanjsko okno v nadstropju
Okno v pritličju
Portal v kuhinjo iz veže
Eden izmed redkih pristnih prostorov v dvorcu je ta kuhinja, ki se nahaja v severnem delu jugo-zahodnega trakta
Veža, ki povezuje vrt z dvoriščem v jugo-zahodnem traktu
Rustično členjen kamniten dvoriščni portal, v trikotnih poljih okrašen z značilnim listovjem
Severo-zahodni trakt; arkade, ki imajo močno potlačene loke, se v pritličju, nadstropju in poldnadstropju opirajo na masivne, zidane slope
Pogled na dvoriščno fasado jugo-zahodnega trakta
Bifora, ki naj bi bila zaznamovana z letnico 1617, ki govori o času nastanka stavbe
Arkadni hodniki se razpotegnejo še za doložino loka na severo-vzhodni trakt
Jugo-vzhodni povezovalni trakt, ki je od ostalih nižji za poletažo; slutiti je, da so si stanovalci tudi v tem traktu uredili stanovanja
Pogled na notranjo fasado severo-vzhodnega trakta
Okno v nadstropju, ki ima žlebljasto okrašen zgornji del okvirja
Kapela, ki se nahaja v bližini Dravinje in je upodobljena v Kaiserjevi suiti
Zadnji lastniki dvorca, Possek Franc in žena Pavlina (slika je vzeta iz nekega koledarja)
Dvorec Pogled, sekundarno kolorirana litografija iz Stare Kaiserjeve suite, okoli leta 1830, grafični muzej Rogaška Slatina


nazaj