Oplotnica (pristava, dvorec)
Oplotnitz

17.stoletje

Kraj se prvič omenja leta 1182, ko je štajerski vojvoda Otokar VI. podaril žičkemu samostanu neko kmetijo - mansum unum in Oplotnitz. Bil je torej deželnoknežja posest. Omenja se tudi leta 1206, ko je Otokar Konjiški podaril Žičam dve tamošnji kmetiji, nato pa v zvezi s kartuzijo še enkrat leta 1235. Leta 1213 se kot priča v neki listini omenja prvi in doslej edini po imenu znani oplotniški vitez Sibot - Siboto miles de Opplotniz. Njegova omemba kaže, da je že v 13. stoletju obstajala v naselju samostanska pristava oz. urad. Posest je pozneje v celoti prišla v samostanske roke; kartuzijani so imeli tu samostojen urad s podložniki v 55. vaseh.
Na začetku 17. stoletja so na desnem bregu Oplotnice pozidali sedanji dvorec. Ko je Jožef II. leta 1782 razpustil samostan, je tudi ta dvorec postal državna last. Leta 1828 ga je skupaj s posestjo kupila rodovina Windischgrätz in ga posedovala do zadnje vojne. V njem so bila stanovanja uradnikov, ki so upravljali Windischgrätzovo opekarno, steklarno in gozdove. Stavba je ob koncu prejšnjega stoletja še rabila za stanovanja, trenutno pa je v njej sedež nekaterih ustanov, med drugim Kulturno umetniškega društva Oplotnica.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Prekmurjem in porečjem Dravinje", Založba Park, Ljubljana, 1991, ISBN /
Kontaktni podatki:
Občina Oplotnica
Grajska cesta 1
2317
Oplotnica
Telefon : 02 845 09 00
Faks : 02 845 09 09
E-pošta : obcina.oplotnica@siol.net
Spletna stran : www.oplotnica.si
Spletne povezave:
Fotografije graščine in kapele (oplotnica.si)
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 23.256' E 15° 26.670'

nazaj

Večkrat predelani vhodni portal drži v banjasto obokano vežo, od koder se odpirajo prehodi v stranske prostore
V nadstropju držita kamnita, renesančno oblikovana portala v stranske sobe, ki so še ohranile lesene strope
Kapela, urejena v nadstropju rizalitnega stolpiča, je na oboku opremljena s kvalitetnim, polnoplastičnim zgodnjebaročnim štukom z motivi angelskih glavic, listovja in fruktonov ter angelov v medaljonih (foto: oplotnica.si)
Pogled na dvorec skozi starejše obzidje s severo-zahodne smeri
Začelje dvorca
Zanimiv sklop sodobne arhitekture (zahodna stena stolpiča je vsa v steklu)
Stranski portal z napisom IHS v sklepniku
Ob graščini (še vedno znotraj nekdanjega obzidja) se nahaja gospodarsko poslopje
Poslopje se ponaša z arhitekturnimi sestavinami iz 17. stoletja (na sliki arkadni loki)
Grebenasti oboki v severnem delu poslopja
Baročni portal v kletne prostore


nazaj