Mali grad na Ptuju (dvorec)
Kleine Burg

13. stoletje

Zgodovina dvorca ni povsem jasna. Nekateri navezujejo njegov obstoj na t.i. castrum minus, ki se omenja od leta 1231 dalje in ki ga listina iz okoli leta 1300 imenuje Wenichhaus. Verjetnejša se zdi razlaga, po kateri Mali grad nikoli ni bil utrjena grajska stavba, kar gornja naziva predpostavljata. Gre bržkone le za kontinuiteto neutrjene imunitetne hiše, ki se leta 1376 omenja kot svobodni dvor ptujskih gospodov pri dominikanskem samostanu, kjer že termin dvor izključuje kakršnokoli asociacijo z gradom kot utrjeno fevdalno postojanko.

Med nekdanjimi lastniki so znani pred letom 1740 grofje pl. Wildenstein, nato do leta 1773 baroni Mosconi in za njimi grofje Attemsi. V 2. pol. 19. stoletja so bile v stavbi pisarne c. kr. okrožnega glavarstva. Danes se v njemu nahajajo stanovanja in knjižnica.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - I. knjiga (Območje Maribora in Ptuja)", Partizanska knjiga in drugi, Ljubljana, 1990, ISBN /
Kontaktni podatki:
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Prešernova ulica 33
2250 Ptuj

tel: 02/771 48 01
fax: 02/779 12 01
email: cobissikpt@ptu.sik.si
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 25.193' E 15° 51.971'

nazaj

Reprezentančni polkrožni kamnitni porton v pravokotnem okviru z inicialkama K. E. na temenu, ki drži na grajsko dvorišče in ima v gornjih vogalih reliefna renesančna grifona
Vzhodni trakt
Stavba obsega poleg pritličja še gospodarsko poslopje - piano nobile in vrh njega mezanin; v pritličju so prisotni renesančni rustični okenski okviri
Prvotna pravokotna stavba h kateri so prizidali severni trakt
Notranje dvorišče
V veži in na stopnišču zahodnega trakta,obrnjenega proti bližnjemu dominikanskemu samostanu, naletimo na značilno renesančne križnogrebenaste oboke
Sredi dvorišča stoji vodnjak
Vse fasade so baročno preoblikovane, kar velja zlasti za bogate okenske okvire v gosposkem nadstropju


nazaj