Lemberg pri Šmarju (grad)
Lemberg, Lengenburg

12. stoletje

O zgodovini gradu je le malo znanega. Leži na strmem hribu nad istoimenskim naseljem, nad cerkvico sv. Pankracija. Že okoli leta 1144 (letnica je dvomljiva) je bil krški fevd svobodnih Žovneških, ki so leta 1341 po lemberškem gradu dobili svoj grofovski naslov. Na prvo posredno omembno gradu naletimo leta 1228 (Cunradus nobilis de Lengenburc), izrecno pa se omenja šele leta 1251 kot Lengenburch, leta 1275 kot castrum Lengenburch in nato leta 1370 kot haws Lengenburch. V začetku 14. stoletja so gradiščanstvo na Lembergu prevzeli vitezi iz Rogatca, v drugi polovici tega stoletja pa številni celjski vitezi. Pozneje so bili na gradu kastelani, med njimi je leta 1429 omenjen Jurij Minndorfer (glej grad Ojstrica). Po letu 1456, ko so Celjani izumrli, je grad postal deželnoknežji, gospoščino pa so tedaj upravljali z Zbelovega. Omenja se, da so grad, bržčas 1438, razvalili na cesarjevo povelje zaradi ogrskih vpadov. Podružnica sv. Pankracija, ki ima še romansko jedro, je bila najbrž grajska kapela.

V izobliki terena je še vidna starodavna grajska zasnova, kjer sta obe temeljni sestavini gradu ločeni s prečnim notranjim jarkom. Globok jarek z okopom je na severni in zahodni strani še skoraj povsem ohranjen, razločno pa so videti tudi sledovi nekdaj utrjenega predgradja. Vzhodno od gradišča je ločeno postavljena cerkvica sv. Pankracija.

Šolski otroci so spomladi leta 1968 na severni strani gradišča izkopali približno 5 metrov globok jašek in pri tem naleteli na precej keramike v kulturni plasti, ki leži dober meter pod nivojem tal.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Med Kozjanskim in porečjem Save", Viharnik, Ljubljana, 1993, ISBN 961-6057-00-6
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
Trg Lemberg - Občina Šmarje pri Jelšah
Prireditve:
Območje razvalin ni primerno za prireditve.
GPS koordinate:
N 46° 15.478' E 15° 33.017'

nazaj

Cerkev sv. Pankracija, ki leži vzhodno od grajskega hriba
Na vrhu grajskega hriba bomo zaman iskali ruševine
Na vzhodni delu gradišča se nahaja viden izkop - jarek
Severno se v smeri zahoda vije še ohranjeni grajski jarek


nazaj