Krumperk (dvorec)
Kreutberg

15. stoletje

Takratni dvor, ki je imel obliko stolpa, se prvič neposredno omenja leta 1410 kot Turn Chrawperk, še prej se po Valvasorju imenuje Thurn unter Kreutberg ali Thurn zu Kreutberg (predloga pod in pri torej označujeta solpasto stavbo ob neki drugi, pač večji in bolj znani grajski stavbi, ki je stala v bližini enako imenovanega gradu). Pet let kasneje se omenja turen Krawtperk in leta 1481 gesass Krawperkh.
Krumperk (skupaj s pripadajočimi posestmi) je v fevd leta 1517 od habsburžanov prejel Krištof Rauber. Takrat je stolp prišel v roke veljavne kranjske plemiške rodovine, ki si je pozneje pridobila posesti tudi na Štajerskem in v Dolnji Avstriji, pa celo na Erdeljskem in Frankolovskem. Med Rauberji so izstopali posamezniki, ki so se izkazali kot vojaški poveljniki ali v drugih, častljivih položajih. Tako je Gašper Rauber leta 1484 oblegal in premagal Erazma Leugerja - Jamskega, zadnjega roparskega viteza na Slovenskem. Ta podatek vsekakor zastavi vprašanje organizatorjem Predjamskega viteškega turnija, ki so Erazmu Predjamskemu odeli kostum iz 16. stoletja in tako celo doganjanje postavili v čas, ko je bil omenjeni lik že pokojni. Andrej Eberhard Rauber je bil znan po silni moči in dolgi bradi, v ljudski spomin pa se je s "Pesmijo o Ravberju" vpisal Adam Rauber, pri katerem velja omeniti datum 23. junij - Rauberjev dan (bitka pri Sisku, kjer je Adam Rauber odločilno prispeval k uspehu deželne vojske).

Ravberji, ki so okoli leta 1580 pozidali sedanji dvorec , so ga imeli v svoji posesti še v prvih desetletjih 17. stoletja, potlej je s poroko prišel v roke stare in prav tako imenitne kranjske plemiške rodovine Raspov, ki ga je posedovala malone dvesto let. Raspom so v posesti dvorca sledili leta 1803 grofje Thurn - Valsassina, leta 1840 baroni Rechbach, leta 1928 pa ga je kupil podjetnik Hinko Pogačnik iz Ruš - tako je prvič prišel v neplemiške roke.
Po drugi svetovni vojni so dvorec, v katerem je bila od leta 1942 dalje nemška vojaška šola, spremenili v okrevališče za oficirje JLA, po letu 1953 pa so nacionalizirani stavbi nekajkrat skušali dati novo namembnost, vendar brez posebnega uspeha. Krumperk, ki je zdaj po denacionalizaciji spet v zasebnih rokah, je doživel več občasnih intervencij spomenišče službe, ki so ga obvarovale popolnega propada.

Dvorec Krumperk sestavljajo štirje enonadstropni stanovanjski trakti, ki obdajajo pravokotno, na treh straneh arkadirano dvorišče. Ker je bilo dvorišče dvorca v času mojega obiska nedostopno, sem si fotografije dvoriščnih arkad "sposodil". Vogali stavbe so okrepljeni z enako velikimi kvadratnimi stolpi, ki so višinsko izravnani s stanovanjskimi trakti. V severo-zahodnem stolpu so še ohranjene grajske ječe z okovanimi vrati.
Danes je v dvorcu arhiv. Biotehnična fakulteta je v bližini uredila Konjeniški center, kjer potekajo konjeniške prireditve, nudijo pa tudi tečaje jahanja in rekreacijsko jahanje. Nedaleč stran proti vzhodu se nahaja naslednja zanimiva turistična točka, Železna jama.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Gradovi na Slovenskem", Cankarjeva založba, 1987, ISBN 86-361-0280-4
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v osrednji Sloveniji - I. Gorenjska (Območje Kamnika in Kamniške Bistrice)", Viharnik, Ljubljana, 1997, ISBN 961-6057-12-X
Kontaktni podatki:
Leta 1997 je bil kot lastnik naveden Hinko Pogačnik
Spletne povezave:
Grad Krumperk - nekaj fotografij
Burger.si - Slovenia Landmarks: Krumperk
Prireditve:
V dvorcu ne, v neposredni bližini (kjer je konjušnica) pa potekajo občasno konjeniška tekmovanja. V jugo-zahodnem stolpu dvorca imajo celo hranjene preskakovalne ovire za konje.
GPS koordinate:
N 46° 8.069' E 14° 37.995'

nazaj

Pogled iz vzhoda
Pogled na južno stran dvorca, kjer so vidni ostanki obzidja, ki je nekdaj obdajal vrt
Vzhodna stena, kjer je tudi vhod
Vhodni portal; rustično členjen obod je renesančen, v baroku pa so ga uokvirili iz maltastima pilastroma ob strani
Kamniti grb baronov Rauberjev, ki je vzidan nad portalom
Južna stena, kjer lahko desno, v višini pritličja opazimo zazidani strelni lini
Zahodna stena
Zahodna stena iz druge smeri
Severna stena
Zazidana lina na zahodni steni jugo-vzhodnega stolpa
Ob stiku zahodne stene in jugo-zahodnega stolpa, verjetno stranišče
Na severni steni zgoraj omenjenga stolpa zazidan vhod; levo je vidno še ohranjeno renesančno okno
Kot lahko vidimo, je dvorec Krumperk doživel kar nekaj prezidav; v tem primeru sta vidna dva zazidana renesančna okna, kjer so pri enemu pustili le majhno odprtino
Notranjost ene izmed pritličnih sob
Sosednja soba
Še ena soba, viden je lesen strop, podprt z lesenimi tramovi
Pogled skozi vhodna vrata na grajsko vežo; nad njim je ohranjen kamnit grb gospodov Raspov
Arkadni hodniki na notranjem dvorišču, avtor posnetka Edo Primožič
Obzidje, ki je od dvorca oddaljeno nekaj 10 metrov; prične se pri grajskemu vhodu ob vodnjaku in se konča na tretjini zahodne stene; obdajalo je nekdanji vrt, proti vzhodu pa še dvorišče z gospodarskim poslopjem
Vodnjak, ki leži južno od grajskega vhoda, tik ob obzidju
Samostojno stoječa kapela, ki so jo v baročni dobi pozidali nasproti grajskega vhoda


nazaj