Frankolovo (dvorec)
Sternstein

16. stoletje

Stavba je bila podložna lindeškemu gradu in se prvič omenja leta 1580 kot das Gebeu und gemauerte Stockh am Rephuenhof in der Eng gelegen. Posedoval jo je Hans Seidel. Leta 1604 je bila v rokah njegove hčere Elizabete, soproge Seigfrieda pl. Gaisrucka, okoli leta 1615 pa je na njej gospodaril doktor teologije Klemens Collin. Po njemu je tedaj dvorec dobil svoje ime Sternstein = zvezdnati kamen (slovensko ime dvorca izvira šele iz 18. stoletja). Podelitev naziva je bila morda povezana z večjimi prezidavami dvora. Dr. Collinu je leta 1644 sledil njegov brat s svojimi sinovi, okoli leta 1690 pa je graščina prišla v last gospe Katarine J. pl. Teufenbach-Mauerburg. Ta je prodala del gospoščine baronu Sigmundu pl. Jaborneggu, drugi del pa duhovniku Jerebu. Jabornegg je oddal svoj del gospe Kath. Stragge roj. Führenberg, ki ga je 1725 dobila v fevd. Nato se naglo menjavajo lastniki, od leta 1881 pa do zadnje vojne so bili lastniki rodbina Faber. Danes so v stavbi stanovanja.

Nekoč je k dvoru spadala kapela Sv. Trojice, v kateri je bila izpričana prva poroka leta 1724. Leta 1787 so jo opustili, ko so v naselju pozidali novo župnijsko cerkev. Leta 1862 so kapelo podrli.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji - Spodnja Savinjska dolina", Založba Park, Ljubljana, 1992, ISBN /
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
http://www.vojnik.si/kultura.htm
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 19.901' E 15° 19.073'

nazaj

Okrašena ločna bifora nad vhodnim portalom
Vhodni portal z vklesano letnico 1723
Oboki v pritličju
Obokano prvo nadstropje s šilastimi vratmi
Jugo-zahodni stolpič
Zahodna fasada
Gornji vhod na zahodni strani
Dvorec iz severne smeri
Vzhodna stena
Opuščena neogotska kapela s stolpičem, ki se pravokotno prislanja k dvorcu
Vzhodna stena z močnima kontraforoma
Jugo-vzhodni stolpič poprek postavljena stolpiča sta neenaka
Pogled iz juga
Ostanki parka na vzhodni strani; ostanki parka so vidni tudi na zahodni strani dvorca
Ostanki obzidja oz. ograje
Vodnjak
Dvorec Frankolovo; Kuwassegova litografija iz Lamplove suite, okoli leta 1840; v ozadju je viden že razvaljeni grad Lindek


nazaj