Boštanj (dvorec)
Savestein

17. stoletje

Nekdanji dvorec je bil lociran na desnem bregu Save tik zasavske ceste blizu Sevnice. Podatkov o tem, kdaj so ga postavili, viri ne navajajo, vsekakor pa je ob koncu 17. stoletja, ko ga je upodobil Valvasor, že stal. Verjetno so ga pozidali lastniki starega gradu Lambergi, nakar je prišel v posest rodovine Reffinger. V 18. stoletju so posest posedovali dolenjski fevdalci Mordaxe. Njim je leta 1785 kot dedič sledil Franc Ksaver Lichtenturn, ki je leta 1804 prodal gospostvo Vincencu Klosenau. Po letu 1843 sta ga posedovali njegovi hčeri Klotilda Jelačič Busin in grofica Ivana Coronini Cronberk, leta 1849 pa je postal njegov lastnik grof Henrik Bombelles. Od leta 1855 je bil lastnik gospostva vitez pl. Janez Krstnik Benvenuti, od leta 1858 uradno vitez Ludvik Gutmannshtal Benvenuti, od leta 1882 pl. Franc Mayer Melnhof in od leta 1886 dalje grof Adalbert Kottulinski, ki mu je posest kot doto prinesla v zakon Mayerjeva hči Teodora. Leta 1903 je dvorec s posestvom kupil ljubljanski odvetnik dr. Ivan Šušteršič, ki pa ju je že leta 1907 prodal veleposestniku Jožefu Auschu iz Brezovice pri Zagrebu. Njegovi dediči so posestvo leta 1915 prodali Eskomptni banki iz Zagreba, po prvi svetovni vojni pa je bil dvorec v posesti trgovca Jakila oz. njegovi dediči.
10. oktobra leta 1943 je bil dvorec med boji Nemcev s partizani požgan. Po vojni ga niso več obnovili, kamenje pa so raznesli za gradbeni materijal. Grajska kapela, ki je vrsto leto propadala, je končno doživela boljše čase, saj so jo pred nekaj leti začeli obnavljati. O njeni opremi in nekdanjih freskah ni več sledu.
Nekdanji graščinski hlevi pod cesto naj bi bili še ohranjeni, prezidani in preurejeni.

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v osrednji Sloveniji - II. Dolenjska (Med Bogenšperkom in Mokricami), Viharnik, Ljubljana, 2001, ISBN 961-6057-28-6
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 01.115' E 15° 16.353'

nazaj

Pogled na mesto, kjer je nekoč stal dvorec; desno je vidna graščinska kapela sv. Nikolaja, na kateri trenutno potekajo obnovitvena dela
Nekateri zmotno mislijo, da je ta objekt dvorec; gre pravzaprav za okrbnikovo hišo
Povečava razglednice iz leta 1903 na kateri je še dobro viden dvorec
Valvasorjeva upodobitev dvorca skupaj z ruševinami gradu nad njim


nazaj