Boštanj (dvor, Liparjev gradič)
Sawestein

16. stoletje

V zvezi s tem dvorom je v literaturi precej nejasnosti, saj pri navajanju podatkov neredko prihaja do zamenjav z istoimenskim dvorcem ob vznožju srednjeveškega gradu. Valvasor omenja, da je dvorec pozidal Johan Hervard pl. Wernegkh, ki ga je njega dni posedoval, Smoletova pa navaja, da so ga že pred letom 1636 postavili pl. Wernegkhi. Med poznejšimi imetniki imenja omenja Busete in Lichtenturne, od leta 1826 dalje pa je bil dvor že v neplemiških rokah. Njegova lastnika sta bila najprej brata Franc in Janez Planinc, po smrti slednjega leta 1889 pa je posestvo s pripadajočo stavbo podedovala njuna sestra Anotnija Juvančič, ki ga je že leta 1895 za 5066 goldinarjev prodala Janezu Lipušu. Danes je v lastni Martine Lipar.

Vojska naj bi menda graščinico v času francoske okupacije na začetku 19. stoletja poškodovala, vendar naj bi jo pozneje njen takratni lastnik Janez Nepomuk ne le popravil, marveč ji tudi prizidal vhodni stolp. Nenavadnega podatka žal ni mogoče preveriti. (Zbornik Boštanj 800 let)
(citirano)

Literatura:
Stopar, Ivan, Dr.: "Grajske stavbe v osrednji Sloveniji - II. Dolenjska (Med Bogenšperkom in Mokricami), Viharnik, Ljubljana, 2001, ISBN 961-6057-28-6
Kontaktni podatki:
/
Spletne povezave:
/
Prireditve:
/
GPS koordinate:
N 46° 0.685' E 15° 16.870'

nazaj

Vanjo drži polkrožno sklenjen neprofiliran portal iz peščenjaka, ki kaže na njen nastanek v poznem 16. stoletju
Portal
Začelje je izzidano, v nadstropju je prislonjen k steni krajši lesen gank, ki se opira na dvoje napol opečnih slopov
Zahodni del začelja je med slopoma zazidan, prav tako na zahodni strani, kamor je bilo vstavljeno tudi okno
Okna so večidel predelana in opremljena z maltastimi obrobami; okno v pritličju vzhodne stene ima leseno preklado


nazaj